רשלנות רפואית באבחון מומים מולדים

רשלנות רפואית באבחון מומים מולדיםמומים מולדים יכולים לפגוע באופן משמעותי באיכות חייו של הילד. לעיתים מדובר במום הגורם למגבלה פיזית מסוימת, קלה כחמורה ולעיתים מדובר על נזקים התפתחותיים המונעים אפשרות לתפקוד רגיל ותקין.

על כן, ישנה חשיבות רבה לגילוי המום במהלך ההיריון על מנת לתת להורים את הבחירה האם להמשיך בהריון או לבצע הפלה. למרבה הצער, במקרים רבים מתרחשת רשלנות רפואית באבחון והתוצאה יכולה להיות קשה מאוד עבור הילד וההורים.

העדר אבחון

רשלנות רפואית באבחון יכולה לבוא לידי ביטוי בהעדר אבחון, באבחון שגוי או באבחון מאוחר. כל אחד מאלו, עלול להוביל לכך כי הילד נולד ללא ידיעת ההורים בדבר קיומו של המום ולפיכך, ללא שניתנה להם הבחירה האם להביא את הילד לעולם, או להפסיק את ההיריון. העדר אבחון מתרחש בדרך כלל כאשר הרופא נמנע מלשלוח את המטופלת לבדיקות רפואיות אשר היו מאתרות את היתכנותו או קיומו של המום.

על מנת להגדיר מצב זה כרשלנות רפואית, יש להוכיח כי רופא סביר היה מקבל החלטה לבצע את הבדיקות הרלוונטיות, לאור נתוניה האישיים של המטופלת, תסמינים שדיווחה עליהם, תוצאות של בדיקות אחרות וכיו"ב. מחדל לבצע בדיקות רפואיות שהיה צריך לבצען, מהווה הפרה חמורה של חובת הזהירות של רופא כלפי מטופל, קל וחומר כאשר מדובר על מטופלת בהיריון, מצב רפואי רגיש המצריך ערנות מוגברת מצד הרופא המטפל וביצוע כל בדיקה רלוונטית, על מנת לשמור על בריאות האם והעובר.

אבחון שגוי

זהו מצב שבו הרופא המטפל אבחן את קיומו של מום בעובר, אולם התרשל באבחון בסוג המום או בחומרתו. הטעות יכולה לנבוע מחוסר זהירות או מהעדר מיומנות של הרופא, כאשר ייתכן גם מצב של טעות או רשלנות מצד מי שביצע את הבדיקה, מה שהוביל לאבחון השגוי. המשמעות של אבחון שגוי, יכולה להיות אותה תוצאה טרגית של העדר אבחון. כך למשל כאשר המידע שנמסר להורים הוא כי המדובר במום קל, אשר לא ימנע מן הילד ניהול חיים תקינים ובפועל, מתברר כי לילד מום חמור מאוד אשר פוגע בצורה מהותית מאוד באיכות חייו ומטיל אחריות נפשית וכספית כבדה על הוריו.

אבחון מאוחר

למרבה הצער, רשלנות רפואית הנובעת מאבחון מאוחר של המום, דינה כהעדר אבחון מן הטעם כי בשלב זה אין להורים עוד את אפשרות הבחירה האם לסיים את ההיריון, או להמשיך בו ולהביא את הילד לעולם. כך נאלצים בני הזוג להביא לעולם ילד אשר יסבול כל חייו מנכות רפואית ויהיה תלוי באופן תמידי בעזרתם של בני המשפחה על מנת לנהל את חייו. לדבר יש השלכות קשות על חיי ההורים והילד ומשכך, במקרה של רשלנות רפואית באבחון, מכל סוג שהוא, יש לבחון אפשרות של הגשת תביעה, במסגרתה יתבעו ההורים פיצוי כספי עבור הנזקים הרבים שנגרמו עקב הרשלנות הרפואית.

תביעת רשלנות רפואית

על מנת להוכיח כי מדובר ברשלנות רפואית באבחון, יש להראות כי רופא סביר היה מאבחן את המום בצורה נכונה ובמועד אשר היה מאפשר להורים את הבחירה האם להמשיך בהריון או להפסיקו. לשם כך נדרשת חוות דעת של מומחה רפואי, אשר יפרט כיצד כשל הרופא המטפל ויבסס את קיומו של קשר סיבתי בין המחדל לבין הנזק. אל מול חוות הדעת של המומחה הרפואי מטעם התובעים, תעמוד חוות דעת שיציג הנתבע ובית המשפט יידרש להכריע על בסיסן ועל בסיס ראיות נוספות שיוצגו לו, האם מדובר ברשלנות רפואית אם או לאו.

לעניין זה יש לציין כי סכומי התביעה הנפסקים במקרים אלו הם מהגבוהים בתחום הרשלנות הרפואית, בשל הנכויות הקשות שנגרמות כתוצאה ממומים מולדים. משכך, בתי המשפט פוסקים לתובעים סכומי פיצויים גבוהים אשר נועדו לכסות את כל ההוצאות הרפואיות הנדרשות לילד, כמו גם פיצוי בגין נזקים ממונים אחרים כגון אובדן הכנסות ונזקים נפשיים שנגרמו לילד ולהוריו.

דילוג לתוכן